Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za sanaciju šteta u poljoprivredi uzrokovanih poplavom na području grada Vrgorca

U prosincu 2020. godine područje Grada Vrgorca pogodila je prirodna nepogoda poplava. Uslijed velikih količina oborina došlo je do izlijevanja rijeka Matice, Rastoka i Matice Vrgorske pri čemu su poplavljene poljoprivredne površine na području naselja Banja, Dusina, Draževitići, Kokorići, Kotezi, Orah, Podprolog, Veliki Prolog, Umčani, Vrgorac i Vina Grada Vrgorca. Istovremeno, zbog ograničenih kapaciteta ponora rijeke Betine došlo je i do površinskog tečenja i plavljenja okolnih poljoprivrednih površina i lokalnih poljoprivrednih puteva polja Bunina. Cilj Programa je poljoprivrednim proizvođačima koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode poplava na području naselja Banja, Dusina, Draževitići, Kokorići, Kotezi, Orah, Podprolog, Veliki Prolog, Umčani, Vrgorac i Vina Grada Vrgorca kroz jedinični iznos potpore po površini osigurati zadržavanje i nastavak poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim površinama koje su bile prekrivene vodom što je uzrokovalo degradaciju poljoprivrednih površina, gubitak prinosa, pojavu biljnih bolesti i gubitak proizvodnog potencijala kod trajnih nasada.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.7.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16943