Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine, broj 85/19) propisani su zahtjevi kojima moraju udovoljavati prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode pri korištenju, obradi i stavljanju na tržište. Izmjenama i dopunama navedenog Pravilnika naziv „prirodna izvorska voda“ mijenja se u „izvorska voda“ radi daljnjeg usklađivanja s Direktivom 2009/54/EC o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda. Nadalje se propisuju zahtjevi kojima mora udovoljavati prirodna mineralna voda vezano uz prisutnost ukupnih i pojedinačnih pesticida. Propisuju se izmjene u postupku priznavanja prirodnih mineralnih i izvorskih voda vezano uz potrebnu dokumentaciju te se uvodi mogućnost provođenja očevida tijekom provedbe postupka priznavanja. Detaljnije se propisuje uzimanje uzoraka prirodnih mineralnih i izvorskih voda za provođenje laboratorijskih analiza za potrebe postupka priznavanja. Propisuje se točan popis navoda koji se mogu koristiti prilikom označavanja prirodnih mineralnih voda. Propisuje se i način procjene sukladnosti rezultata analiza s vrijednostima odgovarajućih propisanih parametra pri čemu se mjerna nesigurnost ne smije primjenjivati kao dodatna tolerancija uz vrijednosti propisanih parametara. Kako bi se proizvođačima prirodnih izvorskih voda omogućila prilagodba odredbi kojom se sadašnji naziv „prirodna izvorska voda“ mijenja u „izvorska voda“ propisano je prijelazno razdoblje od 3 godine, od dana stupanja na snagu Pravilnika, a u slučaju galona za aparate za vodu 5 godina, a unutar kojih su obvezni uskladiti deklaracije.

Savjetovanje je otvoreno do: 21.5.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16377