Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta zamjenjuje se Prilog 1. Pravilnika zbog novog izračuna i raspodjele kapaciteta uzgoja tuna i ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2022. godinu po nositeljima dozvola. Sukladno člancima 4. i 5. Pravilnika navedeni izračun i raspodjela se temelje na podacima iz očevidnika za akvakulturu nositelja dozvole za uzgoj tuna za prethodno petogodišnje razdoblje, te se izračun kapaciteta uzgoja tuna za svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna te slobodni kapacitet, kao i izračun ulazne količine tuna za svakog nositelja dozvole za uzgoj tuna te slobodna ulazna količina propisuju Prilogom 1. Pravilnika najkasnije do 25. siječnja kalendarske godine na koju se izračun odnosi.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19562