Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća donosi se na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Ovim prijedlogom Pravilnika preuzimaju se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2022/2438 оd 12. prosinca 2022. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ i Provedbene direktive 2014/98/EU u pogledu reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije na sadnom materijalu ukrasnog bilja, voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima proizvodnji voća, kao i odredbe Direktive Vijeća 2008/90/EZ, Provedbene direktive Komisije 2014/96/EU, Provedbene direktive Komisije 2014/98/EU te Provedbene direktive Komisije 2020/177/EU. Prijedlogom navedenog Pravilnika propisuju se uvjeti i način proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica voćnih vrsta, provedba službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom, trgovina, uvoz, pakiranja, plombiranja i označavanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, a sve u skladu s odredbama navedenih Direktiva.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.5.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23849