Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene direktive Komisije (EU) 2019/523 оd 21. ožujka 2019. o izmjeni Priloga I. do V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 86, 28.3.2019.)

Savjetovanje je otvoreno do: 24.7.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11194