Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ovim se Nacrtom prijedloga zakona utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Registar OPG-a, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, utvrđuju se nadležna tijela, nadzor i kontrola u primjeni Zakona, kao i druga pitanja bitna za OPG.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5310