Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.2. „Savjetodavne usluge“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I. 2. „Savjetodavne usluge“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti izrade studija izvedivosti i savjetodavnih usluga kojima se ocjenjuje održivost projekata koji su potencijalno prihvatljivi za primanje potpore, aktivnosti pružanja stručnih savjeta o okolišnoj održivosti s ciljem ograničavanja i/ili mogućih uklanjanja negativnih učinaka ribolovnih aktivnosti na morske, kopnene i slatkovodne ekosustave kroz razvoj i širenje ribolovnog znanja i tehnologije i aktivnosti pružanja stručnih savjeta za poslovne strategije usmjerene na proizvode i tržište ribarstva i strategije komercijalizacije s ciljem poboljšanja cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata te promicanja održivog ribarstva. Korisnik potpore u okviru ove mjere je vlasnik/ovlaštenik povlastice, organizacija ribara, organizacija proizvođača i javnopravno tijelo. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8015