Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Pravilnikom se propisuje mjesto i način vaganja proizvoda ribarstva te dostava evidencije o navedenom, kao i odgovornost prvog kupca za vaganje. Njime se također definira način i procedura vaganja na ribarskim plovilima, u odobrenim objektima i iskrcajnim mjestima te se utvrđuje metoda uzorkovanja odnosno određivanja veličine uzorka za vaganje obzirom na stupanj rizika za ulov plivaricom srdelarom i pridnenom povlačnom mrežom koćom. Time će se postići i potpuno usklađenje s EU propisima u dijelu vaganja. Sustav je u potpunosti elektronski što doprinosi sljedivosti proizvoda ribarstva jer se nakon unosa evidencije vaganja kroz LOT broj te podatke o količinama, vrstama, prezentaciji, prezervaciji, iskrcaju i drugo omogućava prijenos podataka u druge dokumente poput transportnog dokumenta, prodajnog lista, potvrde o preuzimanju i isrcajne deklaracije.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7287