Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu

Plaćanja za iznimno osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (1. srpnja 2013. godine) bila su uređena Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 80/13, 41/14, 107/14) i Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15), a njihova provedba propisana pravilnicima o provedbi izravne potpore i pojedinih mjera ruralnog razvoja. Donošenjem novog Zakona o poljoprivredi u prosincu 2018. godine (Narodne novine br. 118/18), te stupanjem na snagu 1. siječnja 2019. godine, mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi se sukladno članku 21. stavku 4. uređuju Programom državnih potpora iz članka 39. Zakona o poljoprivredi. Također, ovim Programom uređuje se i mjera državne potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja za koju korisnici podnose jedinstveni zahtjev za potporu.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10108