Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Ovim prijedlogom Pravilnika preuzimaju se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2021/1927 оd 5. studenoga 2021. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ u pogledu zahtjeva za sjeme hibridne pšenice proizvedeno tehnikom citoplazmatske muške sterilnosti. U slučaju sjemena hibridne pšenice, jedine tehnike za proizvodnju hibridnog sjemena predviđene tom direktivom jesu tehnike izravnog križanja i kemijske hibridizacije. Međutim, posljednjih je godina kao tehnika uzgoja za proizvodnju hibrida sorti sjemena žitarica u cijelom svijetu prihvaćena tehnika citoplazmatske muške sterilnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21024