Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama o dopunama Zakona o akvakulturi

Glavni ciljevi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi su izmjene i dopune odredbi Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17 i 111/18) koje su se tijekom provedbe pokazale kao nedovoljno jasno definirane, usklađivanje Zakona o akvakulturi s nastalim izmjenama propisa EU, te uvođenje dodatnih propisa EU bitnih za provedbu inspekcijskog nadzora nad provedbom Zakona o akvakulturi.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.5.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13961