Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

Ovim se Nacrtom prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva utvrđuju nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, obveze i odgovornosti uvoznika, gospodarskih subjekata, trgovaca i nadzornih organizacija, stručni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije. Zakonskim aktom će se osigurati uvoz drva i proizvoda proizvedenih iz drvne sirovine koja je zakonito posječena ili drvne sirovine koja je uvezena u partnersku zemlju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj je drvo posječeno, osigurati da gospodarski subjekti primjenjuju sustav dužne pažnje kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo stavljanje u promet nezakonito posječenog drva ili proizvoda koji potječu od nezakonito posječenog drva te osigurati da trgovci u cjelokupnom lancu opskrbe primjenjuju sustav sljedivosti drva i proizvoda od drva

Savjetovanje je otvoreno do: 20.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći ovdje.