Savjetovanje s javnošću na Prijedlog pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

U izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) uvrštena je nova mjera Informiranje u državama članicama, a koja obuhvaća informacije za potrošače u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom alkohola te o sustavu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla. Provođenjem informativnih aktivnosti jača se svijest ljudi prema odgovornom obrascu pijenja, informira se potrošače o obilježjima vinorodnih područja Hrvatske, osobinama hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i općenito o EU sustavu kvalitete vina - zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla. Cilj je prikupiti mišljenje javnosti, primarno potencijalnih korisnika sredstava namijenjenih za ovu mjeru, a u cilju učinkovitije provedbe ove mjere. Obzirom da je nužno osigurati kontinuitet provedbe Nacionalnog programa, a uzimajući u obzir slabu iskorištenost omotnice namijenjene za ovaj program te uzimajući u obzir da je 2018. godina zadnja godina ovog petogodišnjeg programa koji završava 15. listopada 2018. godine, potrebno je u što skorijem roku donijeti Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., kako bi se nesmetano mogli raspisivati natječaji za dodjelu sredstava. Iz gore navedenih razloga neophodno je skratiti postupak donošenja predmetnog Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6769