Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Ovim Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica omogućit će se prijenos rampona s manjeg na veće plovilo te prijenos neaktivnog rampona i to do 1. rujna 2018. godine kao i usklađivanje razdoblja tijekom kojeg se utvrđuje aktivnost alata koji se prenosi na isti način kao što je propisano za utvrđivanje aktivnosti povlastice kod prijenosa povlastice u cijelosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7922

Obrazloženje:

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica uključuje odredbe koje imaju za cilj osigurati nam preduvjet za definiranje konačnog kapaciteta flote koja obavlja ribolov ramponom. Naime, taj podatak je potrebno uključiti u odgovarajući Plan upravljanja koji je potrebno što je moguće prije uputiti u proceduru prema službama EK.