Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o vinu

Ministarstvo poljoprivrede je pripremilo nacrt Zakona o vinu, nakon konzultacija sa sektorom vinarstva i vinogradasrtva radi razmjene mišljenja i boljeg razumijevanja zahtjeva proizvođača te okvira kojeg se mora pridržavati Ministarstvo. Kroz novi zakon planira se sljedeće: Pojednostavljanje i konsolidacija propisa o vinu - sada su na snazi Zakon o vinu iz 2003. godine i Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta iz 2013. godine, koji svaki u svojem dijelu uređuju područje vinarstva. Pri tome Zakon o vinu uređuje pretežito nacionalne odredbe, a Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta uređuje implementaciju pet Uredbi EU iz područja vinarstva, uspostava četiri nove regije (ujedno vinarske i marketinške): Slavonija i Hrvatsko Podunavlje; Hrvatska Istra i Kvarner; Dalmacija i Bregovita Hrvatska i lakši pristup tržištu našim vinarima i rješavanje otvorenih pitanja Zaključno cilj savetovanja je prikupiti mišljenje adresata zakona kako bi se utvrdilo jesu li ponuđena zakonska rješenja dala prikladan odgovor na izazove koji su stavljeni pred Ministarstvo poljoprivrede kao nositelja izrade zakona.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.8.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=8148