Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je nacrt prijedloga pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom koji obuhvaća uvjete i način obavljanja ribolova, konstrukcijsko tehničke osobine pridnene povlačne mreže – koće te uvjete i način izdavanja Odobrenja za slijedeće trogodišnje razdoblje. Prijedlog Pravilnika sadrži kriterije za izdavanje Odobrenja koji između ostalog uključuje minimalni broj ribolovnih dana rada pridnenom povlačnom mrežom – koćom u koji se pribrajaju i dani ostvareni dredžama u razdoblju od 1. srpnja 2014. godine do 1. rujna 2017. godine, a koji su evidentirani u elektronskoj bazi podataka Informacijski sustav morskog ribarstva temeljem dostavljenih očevidnika o gospodarskom ribolovu. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 1., 2., 7.,10., 11., 12., 13., 14. i 16. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na pridnenom povlačnom mrežom - koćom („Narodne novine“ br. 101/14., 118/14., 125/14., 2/2015, 37/15. i 43/15. i 134/15.).

Savjetovanje je otvoreno do: 28.9.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6076