Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Prijedlogom Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca predlaže se da i subjekti u poslovanju s hranom – ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mogu biti prvi kupci plavoperajne tune i igluna. Time će se omogućiti da se u vrijeme pandemije korona virusom COVID-19 ribarima olakša prodaja tune i igluna, a krajnjim kupcima, odnosno građanima da imaju jednostavniji pristup kvalitenoj i zdravoj ribi. Pravilnik također prati izmjene Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna, kojim će se rok do kada ugostiteljski objekti i ribarnice mogu biti prvi kupci produžiti do 1. listopada 2021. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14265