Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koje se provode s ciljem nalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenja ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša i provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja. U odnosu na pravilnike koji su se primjenjivali za prethodno provedene natječaje u okviru ove mjere (četiri natječaja), ovaj Pravilnik sadrži dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika te izmjene odredbi vezanih za podnošenje prigovora. Za predmetni Prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od petnaest (15) dana kako bi se u što kraćem roku pokrenuo postupak objave natječaja i nastavila provedba ove mjere s ciljem što učinkovitijeg korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Naime, temeljne odredbe su istovjetne odredbama pravilnika koji su se primjenjivali za potrebe prethodnoih natječaja, odnosno ne sadrži značajne izmjene u odnosu na propise koji su prethodno bili predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.11.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15241