Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2021/415 оd 8.ožujka 2021. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ i 66/402/EEZ radi prilagodbe taksonomskih skupina i naziva određenih vrsta sjemena i korova u skladu sa znanstvenim i tehničkim razvojem i Provedbena Direktiva Komisije (EU) 2021/971 оd 16. lipnja 2021. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, Priloga I. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća i Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, u pogledu upotrebe biokemijskih i molekularnih tehnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19554