Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pomiče se datum dostave dokaza o vlasništvu ili posjedu zemljišta za poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD bez pravno valjane dokumentacije. Radi spore dinamike dostave dokaza o vlasništvu/posjedu i problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojima se susreću naši poljoprivrednici na terenu zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka, za zemljište koje je već upisano u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, produljuje se rok za dostavu dokaza o vlasništvu/posjedu ili dokaza da je pokrenut postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa do 31.12.2022. Iznimno, za državno poljoprivredno i šumsko zemljište rok za dostavu dokaza produljuje se do 31.12.2021. Ostale izmjene odnose se na nomotehničko usklađivanje.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15666