Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. donosi se zbog donošenja Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029, kao njezin prateći, dopunski i podzakonski akt kojim se detaljnije propisuje provedba Nacionalne strategije. Svrha provedbe Školske sheme je poboljšanje distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanje prehrambenih navika djece. Školska shema se provodi na području cijele Republike Hrvatske u razdoblju od 1. kolovoza 2023. godine do 31. srpnja 2029. godine u osnovnim (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) i srednjim (voće i povrće) školama. Potrošnja voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda pada s porastom dobi učenika te je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom i smanjio unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. Školska shema predstavlja dobrovoljni dodatni Program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika omogućava i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama (mjera Prateće obrazovne mjere u koju spadaju satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova, posjet poljoprivrednim gospodarstvima (PG), koji se bave proizvodnjom voća i povrća i/ili proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda i održavanje tečajeva, radionica i predavanja sa svrhom edukacija djece u poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprječavanju rasipanja hrane) pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.7.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24372