Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi M 6 razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjere 6.2. potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnikom se utvrđuje provođenje mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. - Korisnici unutar navedenih Podmjera su poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. - Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području. . - Visina potpore za Podmjeru 6.2 iznosi 50.000 Eura - potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu - prihvatljive su aktivnosti iz sektora: a) turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga) b) tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira c) usluge u ruralnim područjima d) prerada/ trženje proizvoda (ulazna sirovina obuhvaćena ili nije obuhvaćena Dodatkom I, a izlazna sirovina nije obuhvaćena Dodatkom I)

Savjetovanje je otvoreno do: 21.7.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5647