Savjetovanje s javnošću za prijedloga Pravilnikao provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Pčelari su zbog gubitka medonosnog potencijala uzrokovanog nedostatkom pčelinje paše bili primorani prihranjivati pčela što je uzrokovalo velike financijske troškove.Predloženim Nacrtom Pravilnika propisuje se raspodjela financijskih sredstava predviđenih programom a vezano za sufinanciranje nabave šećera za prihranu pčela. Ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika će se omogućiti provedba raspodijele sredstva koja će nadoknaditi dio nastalih troškova.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.9.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17317