Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja donosi se na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Ovim prijedlogom Pravilnika preuzimaju se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2022/2438 оd 12. prosinca 2022. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ i Provedbene direktive 2014/98/EU u pogledu reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije na sadnom materijalu ukrasnog bilja, voćnom sadnom materijalu i sadnicama namijenjenima proizvodnji voća. Provedbena Direktiva 2022/2438 mijenja osnovnu marketinšku Direktivu 93/49 u pogledu štetnih organizama Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‚t Veld koji su navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 te ih je stoga potrebno ugraditi u predmetni Pravilnik. Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja propisuje uvjete certifikacije, proizvodnje, provedbu službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom, pakiranje, plombiranje i označavanje reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, a sve u skladu sa odredbama marketinških Direktiva.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.3.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23410