Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije. Cilj je omogućavanje financijske pomoći poljoprivrednicima, vlasnicima registriranih i odobrenih samposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog i biljnog podrijetla u procesu fiskalizacije i to u dijelu troška nadogradnje samoposlužnog uređaja s uređajem i računalnim programom za fiskalizaciju, koji omogućavaju razmjenu podataka s Ministarstvom financija - Poreznom upravom. Pravilnik o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije propisuje uvjete prihvatljivosti korisnika, prihvatljive troškove, način podnošenja zahtjeva i isplate potpore te administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu. Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15770