Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu

Postojeći Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu („Narodne novine“, broj 116/14) donesen je na temelju starog Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14 i 152/14) potrebno je donijeti novi Pravilnik koji regulira ovo pitanje. Prijedlogom Pravilnika o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu propisuje se koje se povlastice za gospodarski ribolov na moru smatraju povlasticama u državnom vlasništvu, kriteriji i način provedbe Javnog natječaja za dodjelu državnih povlastica, postupak prijenosa državne povlastice i sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.3.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10554