Savjetovanje s javnošću za prijedlog pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu

Predloženim prijedlogom Pravilnika obuhvaćena je cjelokupna problematika vezana uz ribičke dozvole u skladu s odredbama novoga Zakona o slatkovodnom ribarstvu koji je predvidio informatizaciju i kreiranje digitalnih baza podataka i autoriziranih aplikacija, kao i u skladu s Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za smanjivanje administrativnih opterećenja gospodarstva RH. Stoga je navedena tematika izdvojena iz Pravilnika o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu u poseban novi podzakonski propis, dok će se predmetnim Pravilnikom o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu obuhvatiti problematika ribolovnih alata, stručnih osoba i provedbe ostalih zakonskih odredbi koje se odnose na sportski ribolov. Napominjemo da izdavanje ribičkih dozvola u elektronskom obliku kao i novi način raspodjele financijskih sredstava od naknada od prodanih ribičkih dozvola, propisanih člancima 21. i 44. Zakona, temeljem odredbi članka 89. Zakona stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15454