Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Zakonom o poljoprivredi uređuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike te daje okvir za provedbu mjera. Zakon na sveobuhvatan način uređuje pravni okvir kojim se osigurava provedba uredbi Europske unije i omogućava donošenje nacionalnih podzakonskih propisa kojima se regulira područje zajedničke poljoprivredne politike te donošenje nacionalnih strateških i programskih dokumenata s utvrđenim nacionalnim ciljevima, prioritetima, mjerama i mehanizmima djelovanja u trenutnom programskom razdoblju. U cilju poboljšanja trenutnog okvira te uspostavu boljeg i učinkovitijeg sustava provedbe Zajedničke poljoprivredne politike za programsko-financijsko razdoblje 2014.-2020. iznimno je važno mišljenje poljoprivrednika te ostalih dionika u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.7.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7734