Savjetovanje s javnošću za Prijedloga pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Prijedlog nacrta Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa donosi se na temelju Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21), koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2022. godine, te je Ministarstvo poljoprivrede u obvezi izraditi nove marketinške pravilnike koji reguliraju proizvodnju i stavljanja na tržište skupina bilja koje su obvezujuće u skladu sa navedenim Zakonom. Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe Provedbene Direktive Komisije (EU) 2021/971 i Direktive Vijeća 2002/54/EZ. Prijedlog Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa propisuje uvijete i način proizvodnje sjemena repa, provedbu službenog nadzora, pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena repa, a sve u skladu s odredbama marketinških Direktiva.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20772