Savjetovanje s javnošću za Nacrt Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine

Nacrt Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine predstavlja dokument u kojem su prikazani ciljevi, prioriteti i mjere koji će osigurati jačanje i konkurentnost sektora proizvodnje mlijeka u narednom razdoblju. Ciljevi navedeni u nacrtu Programa usklađeni su s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i Nacrtom Strategije poljoprivrede do 2030. „Više od farme”. Ulaganja u ovaj sektor proizvodnje proizlaze iz potreba podizanja konkurentnosti, tehnologije proizvodnje i uvjeta držanja goveda, prerade i trženja mlijeka i mliječnih proizvoda uz zadovoljenje visokih standarda zaštite okoliša i dobrobiti životinja, a s ciljem podizanja vrijednost govedarske proizvodnje za 20% do 2030. godine. Transformacijom proizvodnje kroz održiv i klimatski prihvatljiv način, te poticanjem boljih veza između proizvodnje i tržišta duž cijelog lanca vrijednosti, proizvodnja mlijeka može postati učinkovitija i učinkovito reagirati na zahtjeve tržišta. Za bolji pristup tržištu nužan je razvoj proizvodnih i prodajnih kanala u okviru proizvođačkih i sektorskih organizacija, koje je potrebno osnažiti i promovirati.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20093