Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o naknadama za poslove biljnog zdravstva

Stupanjem na snagu novog Zakona o biljnom zdravstvu i njegovih izmjena i dopuna te Pravilnika o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kao i uvođenjem EUR-a kao službene valute u RH s 1.1.2023., potrebno je donijeti novi Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva. Prijedlogom navedenoga Pravilnika propisuje se struktura i iznos naknada za: laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na prisutnost štetnih organizama, osposobljavanje specijaliziranih subjekata za izdavanje biljnih putovnica, poslove provjere i nadzora udovoljavanja uvjetima za obavljanje djelatnosti tretiranja i/ili označavanja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje i osposobljavanje za obavljanje postupka tretiranja drvenog materijala za pakiranje. Propisuje se također i namjena prihoda od naknada te kriteriji za određivanje iznosa naknada kao i obveznici plaćanja naknada.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22713