Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Izmjenom i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, omogućava se proizvođačima šećerne repe koji iznimno nisu ostvarili pravo na potporu temeljem Programa za 2019. godinu da, ukoliko udovoljavaju uvjetima, ostvare pravo na potporu temeljem Programa u 2020. godini. Svi korisnici potpore iz ovoga Programa prilikom podnošenja zahtjeva za potporu za 2020. godinu obvezuju se u 2021. godini uzgajati šećernu repu na najmanje 40% površina za koje su ostvarili potporu u 2020. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.4.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13808