Nacrt Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

Potrebno je ukinuti Pravilnik o načinu izdavanja lijekova koji se koriste u veterinarskoj medicini, budući da je stupila na snagu Uredba (EU) 2019/6 Europskog Parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21271