Savjetovanje s javnošću za Nacrt programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Kulturna baština je naslijeđe fizičkih artefakata i nematerijalnih atributa neke grupe ili društva koje čini ostavštinu prošlih generacija, te se brižno čuva u sadašnjosti kako bi bilo ostavljeno u naslijeđe za dobrobit budućim generacijama. Fizička, opipljiva ili "materijalna kulturna baština" (nepokretna kulturna baština) uključuje građevine i povijesne lokalitete, spomenike, artefakte i dr. što se smatra vrijednim očuvanja za budućnost. U to su uključeni predmeti značajni za arheologiju, arhitekturu, znanost ili tehnologiju specifične kulture. Materijalna kulturna baština uključuje krajolik ili njegov dio koji sadrži povijesno karakteristične strukture, koje svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru. Prirodna baština također čini važan dio kulture koji obuhvaća ruralni i prirodni okoliš s pripadajućom florom i faunom što se u znanosti naziva bioraznolikost. Ovakva vrsta lokacija sa zaštićenom baštinom često služi kao važna komponenta u turističkom sektoru neke zemlje koja privlači mnogo domaćih i stranih posjetitelja. U Republici Hrvatskoj se dio poljoprivredne proizvodnje odvija na područjima koja su zaštićena kao kulturno dobro, čime poljoprivreda dodatno doprinosi očuvanju kulturnog i povijesnog identiteta Republike Hrvatske, ali i baštini obveze daljnjeg očuvanja kulturnog dobra te postoji zakonska obveza primjene određenih propisanih i ograničavajućih proizvodnih praksi. Svrha Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro (dalje u tekstu: Program) je dodjela potpora kao kompenzacija za smanjenu dohodovnost zbog obveze poštivanja propisa o zaštiti kulture. Poljoprivredni proizvođači s poljoprivrednim gospodarstvima koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na površinama na kojima se nalazi kulturno dobro dužni su prilikom obavljanja poljoprivredne proizvodnje poštivati obveze propisane Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svoju poljoprivrednu djelatnost obavljati u skladu s Rješenjem. Cilj ovog Programa je prilagodba poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima koja temeljem Rješenja imaju obvezu provođenja određenih administrativnih postupaka i provedbe mjera zaštite kulturnog dobra.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19673