Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

Navedenim izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika se žele otkloniti nejasnoće vezane uz Poljoprivrednu iskaznicu te olakšati njena upotreba. Izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika usklađuje se način podnošenja zahtjeva za izdavanje poljoprivredne iskaznice, u manjoj mjeri proširuju se rokovi izdavanja poljoprivredne iskaznice u inicijalnom, redovnom, ubrzanom i žurnom postupku, nomotehnički se unaprjeđuje odredba o uvjetima pod kojima iskaznica prestaje vrijediti i prije roka na koji je izdana te se mijenjaju sadržaji postojećih Obrazaca zahtjeva za izdavanje poljoprivredne iskaznice kao i oblik iskaznice s prikazom podataka o poljoprivredniku i imatelju iskaznice što neće dovesti do novih administrativnih troškova niti uopće povećati administrativne obveze subjekata. Također, na jasan se način propisuje da se u inicijalnom postupku usklađivanja uvjeta poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19), odnosno ranije upisanim poljoprivrednicima poljoprivredna iskaznica izdaje bez plaćanja naknade nositeljima i odgovornim osobama do isteka ugovorene količine od 171.000 komada ili do dana 18. kolovoza 2022., ovisno koji uvjet prije nastupi.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.7.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14437