Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

Na posljednjoj ICCAT godišnjoj skupštini održanoj u studenom 2021. godine donesena je ICCAT preporuka 21-06 o uspostavi plana oporavka tunja dugokrilca koja, između ostalog, definira razdoblje za uspostavu zabrane ribolova, zadržavanja na plovilu, prekrcavanja i iskrcavanja tunja dugokrilca. Odredbe ove Preporuke transponirane su u EU zakonodavstvo putem Uredbe Vijeća (EU) 2022/109 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije. Ovim prijedlogom Pravilnika Republika Hrvatska preuzima odredbe ICCAT preporuke i EU Uredbe na način da se uvodi lovostaj tunja dugokrilca u razdobljima od 1. ožujka do 31. ožujka te od 1. listopada do 30. studenog.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.3.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19903