Prijedlog pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju. Prijedlogom Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju uređuje se način rada povjerenstva, sazivanje, rad i tijek sjednica, glasovanje i vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici, način održavanja javnih rasprava, mjerila za određivanje naknade za rad članova povjerenstva i druga pitanja značajna za rad povjerenstva. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta je do 25.11.2022. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, u okviru reformske mjere Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasacija propisani su rokovi za provedbu pojedinih faza postupka komasacije te se provodi skraćeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana. Skraćeno savjetovanje omogućit će pravovremeno donošenje podzakonslik akata, uključujući i Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju, koji su nužnih za provedbu Zakona o komasaciji sukladno rokovima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Savjetovanje je otvoreno do: 25.11.2022.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.11.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22322