Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi uspostavit će se zakonski okvir kojim će se osigurati usklađenost sa Strateškim smjernicama EK u dijelu utvrđivanja područja za akvakulturu u dijelu slatkovodne akvakulture, kao i učinkovitiji regulatorni sustav za upravljanje akvakulturom, propisat će se učinkovite sankcije koje će imati odvraćajući učinak, kao i regulirati sustav državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi, koje podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji. Cilj predloženih izmjena Zakona o akvakulturi je usklađivanje sa pravnim okvirom EU i Strateškim smjernicama EK te unaprjeđenje normativnog dijela Zakona o akvakulturi radi njegove učinkovitije provedbe.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.8.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24890