Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Prijedlog Pravilnika sadrži: – uvjete i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru– izgled i sadržaj obrasca povlastice, – uvjete pod kojima je moguće prenositi prava iz jedne povlastice na drugu povlasticu, – uvjete pod kojima je moguće prenijeti povlasticu u cijelosti s jednog vlasnika plovila na drugog vlasnika plovila odnosno s jednog plovila na drugo plovilo, – sadržaj i način vođenja Registra povlastica, – način vođenja i sadržaj Upisnika pohranjenih povlastica, – uvjeti za produženje roka pohrane povlastice.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.11.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6274