Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“

Opis savjetovanja: Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere II. 7.„Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su aktivnosti koje doprinose razvoju lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu i smanjenje negativnog utjecaja operacija na okoliš, uključujući utvrđivanje i kartiranje najpovoljnijih područja za razvoj akvakulture, poboljšanje i razvoj pomoćnih objekata i infrastruktura potrebnih za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta i za smanjenje negativnog utjecaja akvakulture na okoliš, te ulaganja u konsolidaciju zemljišta, opskrbu energijom ili upravljanje vodama, kao i aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela u okviru programa nadziranja zdravlja životinja. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja, pri čemu intenzitet javne potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova, s obzirom da su korisnici javnopravna tijela. Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela. Ukupna raspoloživa sredstva za provedbu ove mjere iznose 1.500.000,00 milijuna eura, u protuvrijednosti u kunama od čega iz EU proračuna 1.125.000,00 eura, a iz državnog proračuna Republike Hrvatske 375.000,00 eura, također u protuvrijednosti u kunama.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.8.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11762