Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

Ovim se Pravilnikom propisuje: 1. postupci registracije i odobravanja objekta te postupak registracije subjekata u poslovanju s hranom 2. način vođenja upisnika objekata i subjekata u poslovanju s hranom 3. uvjete kojima moraju udovoljavati objekti u poslovanju s hranom 4. posebna pravila o izravnoj prodaji kroz kratke lance opskrbe malim količinama primarnih proizvoda životinjskog podrijetla kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.11.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12387