Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

Opis savjetovanja: Odredbom članka 15. stavka 7. Zakona o šumama („Narodne novine“ br. 68/18) propisana je obveza donošenja Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika, kao baze podataka o privatnim šumoposjednicima i šumama i/ili šumskim zemljištima kojima privatni šumoposjednici gospodare, a koji je obvezan za sve privatne šumoposjednike koji žele ostvariti prava na financijska sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencije i potpore kapitalnim ulaganjima iz državnog proračuna Republike Hrvatske te prava na druge izvore sukladno posebnim propisima, čime će se, kroz održivo gospodarenje, direktno unaprijediti stanje šuma i šumskih zemljišta privatnih šumoposjednika. Obveza i rok donošenje podzakonskog akta propisan je odredbom članka 96. stavka 2. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 69/18.). Uspostava Upisnika privatnih šumoposjednika omogućiti će interaktivnu povezanost Ministarstva poljoprivrede s korisnicima, ali istovremeno i fleksibilnost u izradi analiza podataka, evidenciji i automatskom generiranju potrebnih izvještaja. Upisnik će sadržavati bazu podataka i informacija o privatnim šumoposjednicima i šumama i/ili šumskim zemljištima kojima privatni šumoposjednici gospodare, a koji će korisnicima biti dostupni u skladu s dozvoljenom razinom pristupa, pod razmjernim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9857