Savjetovanje s javošču za Prijedlog pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Prijedlog pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama donosi se temeljem Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) i stavlja van snage važeći Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine, broj 48/15). Pravilnik u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktivu 2009/54/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 164, 26. 6. 2009.) i Direktivu Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 126, 22. 5. 2003.). Pravilnikom se propisuju zahtjevi kojima moraju udovoljavati prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode pri korištenju, obradi i stavljanju na tržište, a odnose se na: fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav, mikrobiološke kriterije, dozvoljene tehnološke postupke obrade, svojstva analitičkih ispitivanja i dodatne zahtjeve označavanja. Pravilnikom se također, propisuje postupak priznavanja, koji je potrebno provesti prije stavljanja na tržište prirodne mineralne i prirodne izvorske vode te postupak odobravanja primjene dopuštenih tehnoloških postupaka obrade prirodne mineralne i prirodne izvorske vode prije početka njihove primjene.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.3.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10329