Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi se temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17 i 111/2018). Prijedlogom Pravilnika propisuje se da se u cijelom tekstu naziv „Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba“, odnosno „HPŠSS“ zamjenjuje riječju „Ministarstvo poljoprivrede“, a riječ „HPŠSS“ se zamjenjuje riječju „Ministarstvo“ u odgovarajućem padežu.. Pravilnik će omogućiti usklađivanje s posebnim propisom koji uređuje preuzimanje poslova Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (u daljnjem tekstu: Savjetodavna služba) od strane Ministarstva poljoprivrede, a sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza 2018. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.2.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10212