Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama se utvrđuje provedba Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice kako je izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije (EU) 2017/1279 ?d 14. srpnja 2017. o izmjeni Priloga I., II., III., IV. i V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 184, 15.7.2017.). Prijedlogom pravilnika se izmjenjuje i dopunjuje sadržaj Priloga u odnosu na: - Prilog I.: štetni organizmi čije se unošenje i širenje zabranjuje, - Prilog II.: štetni organizmi čije se unošenje u sve države članice i širenje unutar njih zabranjuje ako su prisutni na nekom bilju ili biljnim proizvodima, - Prilog III.: popis bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta čije se unošenje zabranjuje u svim državama članicama - Prilog IV.: posebni fitosanitarni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri unošenju ili premještanju bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, - Prilog V.: bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti koji podliježu fitosanitarnom pregledu ako se premještaju unutar EU ili se unose u EU. Nadalje, Prijedlogom pravilnika preuzimaju se odredbe Direktive Komisije (EU) 2017/1920 ?d 19. listopada 2017. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ u pogledu kretanja sjemena Solanum tuberosum L. podrijetlom iz Unije (SL L 271, 20.10.2017.).

Savjetovanje je otvoreno do: 17.12.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6460