Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Pravilnik se donosi u svrhu usklađivanja trenutno važećeg Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20) sa pravnom osnovom odnosno podrazumijeva izmjene i dopune relevantnih odredbi u svrhu usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi koje su stupile na snagu u prosincu 2020. godine, a vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika. Naime, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, akti koji proizlaze iz Pravilnika više se ne smatraju neupravnim aktima (ne donose se odluke) već se propisuje da se o dodjeli potpora odlučuje rješenjem, protiv kojega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika. Postupci se smatraju započetim donošenjem akta iz članka 11. stavka 2. odnosno članka 12. stavka 5. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20).

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16046