Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske propisuju se propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske je do 23. travnja 2018. godine. Predmetni pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2019.