Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote („Narodne novine“, br. 46/19, 41/20 i 94/20) omogućuje se iznimka od obveze plaćanja naknade za individualnu plivaričarsku kvotu za plovila iz članka 5. stavka 1. Pravilnika, uvodi se obveza za sve zapovjednike ulovnih plovila ili njihove predstavnike koji sudjeluju u ribolovu plavoperajne tune za vrijeme trajanja sezone ribolova okružujućim mrežama tunolovkama, a koji imaju obvezu ukrcaja ICCAT regionalnog promatrača, da potpišu Akcijski plan u slučaju smrti, nestanka ili ugroženosti promatrača, prilagođava se procedura i uvode dodatni obrasci za pojedine radnje vezane uz prebacivanje. Ovime se odredbe pravilnika usklađuju s aktualnom situacijom, međunarodnim pravnim okvirom, nacionalnim planom kontrole, uzimajući istovremeno u obzir i praksu na uzgajalištima.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16259