Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva OI, OZP ili kao ZTS“ u 2017. godini

Cilj ovog savjetovanja je upoznati javnost sa Prijedlogom Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godine, kroz čiju provedbu se potiču skupine proizvođača definirane člankom 3. točkom 2. i člankom 49. Uredbe (EU) br. 1151/2012, odnosno svako udruženje, neovisno o njegovom pravnom obliku, većinom sastavljeno od proizvođača i drugih subjekata u lancu proizvodnje istoga proizvoda, da započnu postupak zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda  oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet. Financijskom potporom male vrijednosti skupinama proizvođača olakšava se početna faza postupka zaštite naziva proizvoda odnosno izrada ključnog dokumenta- Specifikacije proizvoda, budući da izrada tog dokumenta iziskuje značajna financijska sredstva.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.6.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5439