Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja

Pojava izgubljenih i/ili napuštenih domaćih životinja koje nisu pod nadzorom odgovornih fizičkih i/ili pravnih osoba, predstavlja opasnost za širu zajednicu iz razloga što domaće životinje bez nadzora nekontroliranim kretanjem mogu dovesti u opasnost živote građana izravno ili izazivanjem prometnih nezgoda izlaskom na prometnicu. Mogu prouzročiti štete na površinama na privatnom ili javnom vlasništvu. Izrada Nacrta prijedloga zakona potrebna je kako bi se Zakonom o uzgoju domaćih životinja propisale odredbe u cilju povećanja sigurnosti ljudi i životinja te smanjile materijalne štete.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.3.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23458